Home

Core Business

JdvSoft is een onafhankelijke ICT-dienstverlener voor KMO's en KZO's. De klemtoon ligt op softwareontwikkeling en consultancy op vlak van ERP-software.

Onbevangen advies

U kan ons inschakelen voor de analyse en optimalisatie van uw ERP software. Als buitenstaander hebben we een frisse en onbevangen kijk op de gang van zaken binnen uw bedrijf. Dat garandeert een onafhankelijk advies, daar we niet gebonden zijn aan een softwareleverancier.

Extra mankracht

Ook als u tijdelijk mankracht tekort komt op uw ICT-afdeling, kan u beroep doen op ons. Voor een project dat begrensd is in de tijd, is het immers weinig zinvol iemand aan te werven, los van het feit of u iemand vindt die voldoet.